Reklamacje

Wszelkie problemy i reklamacje prosimy wysyłać do działu serwisu, na adres mailowy: serwis@sugarcubes.sellingo.pl

Produkty do reklamacji należy odsyłać na adres:
Serwis Sugarcubes
Storczykowa 4/3
62-052 Komorniki

W zgłoszeniu reklamacyjnym konieczne jest opisanie zaistniałego problemu oraz podanie danych kontaktowych. Serwis niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.